CZYSZCZENIE KOTŁÓW - PILKOM - BIS Piła - kotły co, wkłady kominkowe, kominki, kominy zewnętrzne, usługi kominiarskie

tel. 67 349-14-88,  kom. 505-159-286
Przejdź do treści

Menu główne:

"
SADPAL"
Katalizator do spalania sadzy (P165406,365431) dodatek do paliw stałych Służy do całkowitego dopalania sadzy w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, przewody kominowe).
NIE JEST WYBUCHOWY ANI PALNY.


ATESTY
"SADPAL" posiada atest Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Technologii Nieorganicznej ITN/99/90.
"SADPAL" ma ocenę higieniczną nr 24/B-23/91 Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
"SADPAL" ma ekspertyzę Instytutu Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - w zakresie korozji pieców.
"SADPAL" ma ekspertyzę Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska dotyczącą likwidacji wyższych węglowodorów aromatycznych WWA typu 3,4 benzopirenu.
"SADPAL" ma opinię Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, w zakresie wpływu preparatu na środowisko zewnętrzne.
"SADPAL" ma opinię Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w zakresie wpływu preparatu na wkładkę kominową z blach nierdzewnych w kominkach i piecach CO

ULGI W OPŁATACH ZA ZANIECZYSZCZANIE POWIETRZA
Przy systematycznym stosowaniu "SADPALU" możliwe są ulgi w opłatach:
  - przy ruszcie stałym do 55%
  - przy ruszcie ruchomym do 25%

STOSOWANIE „SADPALU” ELIMINUJE:
   - zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym),
   - wyższe węglowodory aromatyczne WWA typu 3,4 benzopirenu,
   - emisję tlenku węgla do atmosfery,
   - potrzebę mechanicznego czyszczenia kotłów z sadzy (złogów),
   - przestoje związane z czyszczeniem pieca z sadzy (złogów),
   - ogranicza częstotliwość zapalania się sadzy w kominie.

POWODUJE OBNIŻENIE:
   - emisji dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla,
   - obniżenie zużycia węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20%,
   - obniżenie w spalinach zawartości SO 2 i NOx o 10-20%,
   - obniżenie szybkości korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny,
   - poprawia sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I ZASTOSOWANIE „SADPALU”
"SADPAL" jest zielonym proszkiem - mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 650°C ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne.
Służy do dopalania sadzy i substancji organicznych do końcowego produktu - dwutlenku węgla i wody.
Stosowanie "SADPALU" nie niszczy palenisk rusztowych i instalacji odprowadzających spaliny - przeciwnie, przedłuża ich żywotność (ekspertyza AGH Inst. Inżynierii Materiałowej w Krakowie z dnia 1991.02.20).

"SADPAL" poprawia żywotność i sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów.
Nie jest środkiem palnym ani toksycznym (ocena PZH-24/B-23/91 w Warszawie), nie wybuchowym, nie powodującym zagrożeń z tytułu jego niewłaściwego zastosowania lub przedawkowania. Z powodzeniem jest stosowany od 1991 r. w kilkuset zakładach oraz u tysięcy odbiorców indywidualnych.
Jednymi z większych odbiorców są: "KUPIECTWO" Piotr Bodaszewski w Zręcinie, Firma Wielobranżowa WIR" Krzysztof Wirzinkiewicz w Olsztynie , MPGK Jasło, PKP Rzeszów, Huta Szkła Jasło, Składy Węgla Nowy Sącz i wiele innych odbiorców.

"SADPAL" likwiduje sadzę i koksik przez ich dopalanie. Nie spalone węglowodory w tym benzopiren, są dopalane wraz z sadzą. Tlenek węgla utlenia się do dwutlenku węgla.
Obniżenie w gazach wylotowych poziomu SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10% jest efektem ich związania przez składniki "Sadpalu".
"SADPAL" wykazuje działalność w następujących grupach:
   - działanie czyszczące powierzchni kotłów,
   - poprawianie procesów spalania - zmniejszenie unosu cząstek stałych i stężenia dwutlenku węgla w spalinach,
   - obniżenie emisji SO 2 i NOx,
   - ograniczenie korozji wysoko i niskotemperaturowej,
   - obniżenie zapylenia.

Systematyczne stosowanie "Sadpalu" w proporcji 1-2 kg na 1 tonę węgla powoduje likwidację osadów - złogów w piecu i w instalacji grzewczej, utrzymując ich sprawność w okresie grzewczym.
Dzięki temu przestoje na oczyszczenie pieca są krótkie i wiążą się tylko z oczyszczeniem z popiołów tylnej części pieca. Po zastosowaniu "Sadpalu" - w wyniku wypalenia lepiszcza jakim jest sadza - skorupa (złogi) zmienia swoją strukturę, rozluźnia się i opada. Nowa powłoka jest wypalana na bieżąco - ścianki pieca pozostają czyste.
"SADPAL" nie powoduje glejowania (ekranów) elementów grzejnych - nie zawiera w swoim składzie dolomitu.
Ze względu na w/w zalety jest szeroko stosowany w eksploatacji kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, drewnem, torfem, węglem brunatnym, zarówno w kotłowniach małych średnich jak i dużych. W zasadniczy sposób poprawia sprawność kotłów, utrzymując ściany kotła w czystym stanie. Każdy milimetr osadu (żużlu, złogu) na ściance pieca zwiększa zużycie paliw stałych o 10%.


SPOSÓB UŻYCIA
Do kotłów w pierwszym rzucie zastosować taką dawkę preparatu, aby dym wydostający się z komina był koloru białego (np. do kotła o powierzchni ogólnej 25 m2 ca 6 kg preparatu),a następnie wprowadza się "SADPAL" do kotła razem z paliwem wymieszanym w proporcji 1-2 kg preparatu na 1 tonę węgla. W dużych kotłach proszek można wprowadzać za pomocą małego ślimaka, napędzanego silnikiem prądu stałego (o zmiennej szybkości), umiejscowionego nad podajnikiem węgla (paliwa). Do małych kotłów podaje się proszek poprzez posypywanie węgla ( w taczce, na pryzmie w odpowiedniej proporcji 1-2 kg na 1 tonę).

Spaliny wydobywające się z przewodów kominowych, przy prawidłowym stosowaniu "SADPALU" winny mieć białe zabarwienie.

OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA „SADPALU”. EFEKTY EKOLOGICZNE

   * likwidacja sadzy poprzez jej pełne spalanie,
   * likwidacja benzopirenu,
   * obniżenie emisji tlenku węgla, obniżenie całkowitej emisji gazów o 10-20% z tytułu oszczędności na paliwie stałym,
   * obniżenie poziomu emisji SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10%,
   * obniżenie poziomu wytwarzania żużlu i popiołu wynikające z oszczędności na opale,
   * obniżenie emisji pyłów.

 
"F.H.U. PILKOM - BIS" Joanna Wojtowicz
64 - 920 Piła
ul. Składowa 4 (teren hurtowni VERS)
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego